Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-11-15)

Objavljeno 27. studenog 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 23.11.2015. godine steklo 32.347 vlastitih dionica što predstavlja 0,0257% temeljnog kapitala Društva, te dana 25.11.2015. 20.000 vlastitih dionica ili 0,0159% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.185.090 vlastitih dionica što predstavlja 0,9403% temeljnog kapitala Društva.