Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-11-11)

Objavljeno 23. studenog 2011.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu:
Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09)(dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 21. i 22. studenog 2011. godine steklo 6.227 vlastitih dionica što predstavlja 0,005% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 424.264 vlastite dionice, što predstavlja 0,398% temeljnokga pitala Društva.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.