Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-09-15)

Objavljeno 28. rujna 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 23.9.2015. godine steklo 70.701 vlastitih dionica što predstavlja 0,0561% temeljnog kapitala Društva te da je dana 24.9.2015. steklo 31.905 vlastitih dionica što predstavlja 0,0253% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 978.571 vlastitih dionica, što predstavlja 0,7765% temeljnog kapitala Društva.