Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (22-12-15)

Objavljeno 22. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 124. Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je:

1. gospodin Željko Kukurin, predsjednik Uprave Društva, dana 21.12.2015. godine stekao 15.777 redovnih dionica Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP-R-A, na ime bez nominalnog iznosa. Dionice su stečene temeljem odluke Nadzornog odbora o akontaciji godišnje nagrade i Ugovora o prijenosu dionica od 21.12.2015. godine;

2. gospodin Marko Cižmek, clan Uprave Društva, dana 21.12.2015. godine stekao 6.932 redovnih dionica Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP-R-A, na ime bez nominalnog iznosa. Dionice su stečene temeljem odluke Nadzornog odbora o akontaciji godišnje nagrade i Ugovora o prijenosu dionica od 21.12.2015. godine.