Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (21-12-15)

Objavljeno 22. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 21.12.2015. godine steklo 18.355 vlastitih dionica što predstavlja 0,0146% temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja Društvo drži ukupno 1.336.451 vlastitih dionica, što predstavlja 1,0604% temeljnog kapitala Društva.