Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (20-04-12)

Objavljeno 20. travnja 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 16. i 17. travnja 2012. godine steklo 1000 vlastitih dionica što predstavlja 0,000938% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 372.412 vlastitih dionica, što predstavlja 0,349530% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.