Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (16-01-12)

Objavljeno 16. siječnja 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 13. siječnja 2012. godine steklo 120 vlastitih dionica što predstavlja 0,0001% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 358.838 vlastitih dionica, što predstavlja 0,336% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.