Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (15-12-15)

Objavljeno 21. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 15.12.2015. godine steklo 22.500 vlastitih dionica što predstavlja 0,0179% temeljnog kapitala Društva i dana 17.12.2015. godine 29.379 dionica što predstavlja 0,0233% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.318.096 vlastitih dionica, što predstavlja 1,0459% temeljnog kapitala Društva.