Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (13-04-12)

Objavljeno 13. travnja 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 10. i 11. travnja 2012. godine steklo 2000 vlastitih dionica što predstavlja 0,001877% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 371.412 vlastitih dionica, što predstavlja 0,348592% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.