Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (11-11-15)

Objavljeno 16. studenog 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 11.11.2015. godine steklo 22.530 vlastitih dionica što predstavlja 0,0179% temeljnog kapitala Društva, te dana 12.11.2015. 13.773 vlastitih dionica ili 0,0109% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.132.743 vlastitih dionica što predstavlja 0,8988% temeljnog kapitala Društva.