Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (10-09-15)

Objavljeno 15. rujna 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 10.9.2015. godine steklo 28.485 vlastitih dionica što predstavlja 0,0226% temeljnog kapitala Društva te da je dana 11.9.2015. steklo 5.182 vlastitih dionica što predstavlja 0,0041% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 875.965 vlastitih dionica, što predstavlja 0,6951% temeljnog kapitala Društva.