Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A)

Objavljeno 04. studenog 2016.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 2.11.2016. godine steklo 16.517 vlastitih dionica što predstavlja 0,0131% temeljnog kapitala Društva i dana 3.11.2016. godine steklo 16.317 vlastitih dionica što predstavlja 0,0129% temeljnog kapitala. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 1.857.034 vlastitih dionica, što predstavlja 1,4735% temeljnog kapitala Društva.

Preuzmite izvornu objavu ovdje (PDF).