Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (03-09-15)

Objavljeno 09. rujna 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 3.9.2015. godine steklo 9.055 vlastitih dionica što predstavlja 0,0071% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 842.298 vlastitih dionica, što predstavlja 0,6683% temeljnog kapitala Društva.