Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (03-09-12)

Objavljeno 03. rujna 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30. kolovoza 2012. godine steklo 24.957 vlastitih dionica što predstavlja 0,023423% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 548.783 vlastitih dionica, što predstavlja 0,515065% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.