Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 8. 5.

Objavljeno 08. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 06.05.2019. godine steklo 3.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0023% temeljnog kapitala Društva i dana 07.05.2019. godine steklo 700 vlastitih dionica što predstavlja 0,0005% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.