Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 3. 9.

Objavljeno 03. rujna 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30.8.2019. godine steklo 14.904 vlastite dionice što predstavlja 0,0118% temeljnog kapitala Društva i dana 2.9.2019. godine steklo 1.462 vlastite dionice što predstavlja 0,0012% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.