Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 20. 12.

Objavljeno 20. prosinca 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 18.12.2018. godine steklo 21.554 vlastitih dionica što predstavlja 0,0171% temeljnog kapitala Društva i dana 19.12.2018. godine steklo 13.556 vlastitih dionica što predstavlja 0,0108% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u