Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 16. 5.

Objavljeno 16. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 14.5.2019. godine steklo 21.649 vlastitih dionica što predstavlja 0,0171% temeljnog kapitala Društva i dana 15.5.2019. godine steklo 16.150 vlastitih dionica što predstavlja 0,0128% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.