Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 14. studenog 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 12.11.2019. godine steklo 62.500 vlastitih dionica što predstavlja 0,0496% temeljnog kapitala Društva i dana 13.11.2019. godine steklo 11.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0087% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.