Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 14. 5.

Objavljeno 14. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 10.5.2019. godine steklo 17.096 vlastitih dionica što predstavlja 0,0135% temeljnog kapitala Društva i dana 13.5.2019. godine steklo 14.870 vlastitih dionica što predstavlja 0,0117% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.