Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 14. 12.

Objavljeno 14. prosinca 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 12.12.2018. godine steklo 4.693 vlastite dionice što predstavlja 0,0037% temeljnog kapitala Društva i dana 13.12.2018. godine steklo 19.704 vlastite dionice što predstavlja 0,0156% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.