Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 1. 3.

Objavljeno 01. ožujka 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 27.02.2019. godine steklo 9.426 vlastitih dionica što predstavlja 0,0074% temeljnog kapitala Društva i dana 28.02.2019. godine steklo 8.420 vlastitih dionica što predstavlja 0,0066% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.