Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) 1-115/18

Objavljeno 07. kolovoza 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 3.8.2018. godine steklo 1.826 vlastitih dionica što predstavlja 0,0014% temeljnog kapitala Društva.

Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 2.013.913 vlastitih dionica, što predstavlja 1,5979% temeljnog kapitala Društva.

PDF izvornu obavijest preuzimte ovdje.