Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 21. svibnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 16.05.2018. godine steklo 20.595 vlastitih dionica što predstavlja 0,0163% temeljnog kapitala Društva i dana 17.05.2018. godine steklo 20.952 vlastite dionice što predstavlja 0,0166% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.