Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 10. svibnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 04.05.2018. godine steklo 21.054 vlastite dionice što predstavlja 0,0167% temeljnog kapitala Društva.

Cijeli tekst Obavijesti pročitajte u PDF-u.