Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 20. studenog 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 16.11.2018. godine steklo 189.714 vlastitih dionica što predstavlja 0,1505% temeljnog kapitala Društva i dana 19.11.2018. godine steklo 19.172 vlastite dionice što predstavlja 0,0152% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.