Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 07. studenog 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 05.11.2018. godine steklo 5.930 vlastitih dionica što predstavlja 0,0047% temeljnog kapitala Društva i dana 06.11.2018. godine steklo 35.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0278% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.