Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 4. 12.

Objavljeno 04. prosinca 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30.11.2018. godine steklo 254.560 vlastitih dionica što predstavlja 0,2020% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.