Obavijest o stjecanju vlastitih dionica 1- 83/19

Objavljeno 06. lipnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 23.5.2019. godine steklo 16.735 vlastitih dionica to predstavlja 0,0132% temeljnog kapitala Društva.

Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 3.619.018 vlastitih dionica, što predstavlja 2,8716% temeljnog kapitala Društva.