Obavijest o stjecanju vlastitih dionica 1-81/19

Objavljeno 23. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 21.5.2019. godine steklo 132.393 vlastitih dionica to predstavlja 0,1050% temeljnog kapitala Društva.

Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 3.602.283 vlastite dionice, što predstavlja 2,8583% temeljnog kapitala Društva.