Obavijest o stjecanju vlastitih dionica 1-79/19

Objavljeno 21. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 17.5.2019. godine steklo 5.417 vlastitih dionica to predstavlja 0,0042% temeljnog kapitala Društva i dana 20.5.2019. godine steklo 7.395 vlastitih dionica što predstavlja 0,0058% temeljnog kapitala Društva.

Nakon tih stjecanja Društvo drži ukupno 3.469.890 vlastitih dionica, što predstavlja 2,7532% temeljnog kapitala Društva.