Obavijest o stjecanju vlastitih dionica 1-111/19

Objavljeno 30. kolovoza 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 28.8.2019. godine steklo 27.892 vlastitih dionica što predstavlja 0,0221% temeljnog kapitala Društva i dana 29.8.2019. godine steklo 6.827 vlastitih dionica što predstavlja 0,0054% temeljnog kapitala Društva.

Nakon tih stjecanja Društvo drži ukupno 3.615.680 vlastitih dionica, što predstavlja 2,8690% temeljnog kapitala Društva.