Obavijest o stjecanju udjela u društvima Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o.

Objavljeno 19. lipnja 2015.

Obavještavamo da je 18. lipnja 2015. društvo VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB:
36201212847 (dalje: VALAMAR) isplatilo udjelničare, te temeljem sklopljenih Ugovora o prijenosu poslovnih udjela
neposredno steklo udjele u tri društva s ograničenom odgovornošću i to 96,84% udjela u društvu BAŠKATURIST
d.o.o., 91,24% udjela u društvu MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. i 99,67% udjela u društvu VALA BAŠĆANSKA d.o.o.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.