Obavijest o stjecanju dionica, Uredba (EU) br. 596/2014)

Objavljeno 23. studenog 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. i članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržista (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihova objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 23. studenog 2018. godine zaprimilo obavijest g. Marka Čižmeka iz Zagreba, Martićeva ulica 70, o stjecanju 20.000 dionica društva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP) po prosječnoj ponderiranoj cijeni zbirnih transakcija od 33,475 kuna po dionici.

Stjecanje je izvršeno dana 23. studenog 2018. godine na organiziranom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

Ova se obavijest dostavlja budući je gospodin Marko Čižmek član Uprave drustva Valamar Riviera d.d.

U nastavku dostavljamo propisane informacije na propisanom predlošku.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.