Obavijest o stjecanju dionica (Uredba (EU) br. 596/2014) (Transakcije rukovoditelja)

Objavljeno 13. ožujka 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 01B 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 120. Pravila Zagrebačke burze d.d. i Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o ziouporabi tržišta (Uredba o ziouporabi tržišita) to stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeta i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrclivanju provedbenih tehniekih standarda u vezi s formatom i predlo§kom za obavje§divanje o transakcijama rukovoditeija i njihovo objavijivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 13. ožujka 2020. godine, zaprimilo obavijest g. Željka Kukurina iz Poreča, Kukci, Grabova 8, o stjecanju 7.000 dionica dru§tva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP-R-A) po prosjednoj ponderiranoj cijeni zbirnih transakcija od 21,45 kuna po dionici.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.