Obavijest o stjecanju dionica, Uredba (EU) br. 596/2014) od 26.11

Objavljeno 26. studenog 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 018 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. i članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihova objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 26. studenog 2018. godine zaprimilo obavijest g. Željka Kukurina iz Poreča, Kukci, Grabova 8, o stjecanju 4.100 dionica društva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP-R-A) po prosječnoj ponderiranoj cijeni zbirnih transakcija od 34,50 kuna po dionici i 2.400 dionica društva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP-R-A) po prosječnoj ponderiranoj cijeni zbirnih transakcija od 34,00 kuna po dionici.

Stjecanja su izvrsena dana 23. studenog 2018. godine na organiziranom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

Ova se obavijest dostavlja budući je gospodin Željko Kukurin predsjednik Uprave društva Valamar Riviera d.d.

U nastavku dostavljamo propisane informacije na propisanim predlošcima.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.