Obavijest o stjecanju dionica (Uredba (EU) br. 596/2014)

Objavljeno 16. siječnja 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 01B 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 120. Pravila Zagrebačke burze d.d. i Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 1O. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 15. siječnja 2020. godine zaprimilo obavijest gđe. Dubravke Ferić iz Zagreba, Petrinjska 26a, kao osobe usko povezane s g. Vickom Ferićem, članom nadzornog odbora Društva, da je temeljem ugovora o kupoprodaji stekla ukupno 15.062 redovnih dionica Društva bez nominalnog iznosa (oznaka: RIVP-R-A).

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.