Obavijest o stjecanju dionica (Uredba (EU) br. 596/2014) (Transakcije rukovoditelja)

Objavljeno 18. ožujka 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 120. Pravila Zagrebačke burze d.d. i Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi trżišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrdivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 18. ožujka 2020. godine, zaprimilo obavijest g. Željka Kukurina iz Poreča, Kukci, Grabova 8, o stjecanju 225 dionica društva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP-R-A) po prosječnoj ponderiranoj cijeni zbirnih transakcija od 22,60 kuna po dionici.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.