Obavijest o stjecanju dionica (čl. 464. ZTK, Uredba (EU) br. 596/2014)

Objavljeno 12. lipnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 122. Pravila Zagrebačke burze d.d., članka 464. Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihova objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 7. lipnja 2018. godine, temeljem odluke Glavne skupštine od 8. svibnja 2018. godine o isplati dijela dividende u pravima - dionicama Drustva:

1. ŽELJKO KUKURIN, predsjednik uprave, stekao 475 redovnih dionica Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP bez nominalnog iznosa.
2. VICKO FERIĆ, clan nadzornog odbora Drustva, stekao 756 redovnih dionica Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP bez nominalnog iznosa.
3. VESNA TOMIĆ, voditelj odjela pravnih poslova, prokurist, stekla 64 redovne dionice Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP bez nominalnog iznosa.
4. LJUBICA GRBAC, direktor sektora financija i racunovodstva, prokurist, stekla 63 redovne dionice Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP bez nominalnog iznosa.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.