Obavijest o stjecanju dionica br. 1-145 (Uredba EU 596/14)

Objavljeno 05. studenog 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 01B 36201212847 (dalje u tekstu: (Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: RA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno članka 122. Pravila Zagrebačke burze d.d. i Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i d 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i /EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava na 5. studenog 2019. godine zaprimila obavijest.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u