Obavijest o sklapanju ugovora s DER Touristik Köln GmbH

Objavljeno 23. rujna 2016.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je Društvo za objekt Valamar Girandella Resort u Rapcu sklopilo ugovor o alotmanu sa DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Cologne, Njemačka, za tri godine: turističku sezonu 2017., 2018. i 2019. godine s garancijom popunjenja.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.