Obavijest o sklapanju ugovora o kupnji dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d.

Objavljeno 04. travnja 2018.

Društvo Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar) obavještava da je dana 4. travnja 2018. godine, u svojstvu kupca, sklopilo sa REPUBLIKOM HRVATSKOM, koju zastupa CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU iz Zagreba, Ivana Lučića 6, u svojstvu prodavatelja, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d., kojim kupac kupuje 621.086 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna društva HOTELI MAKARSKA dioničko društvo sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1 (dalje u tekstu: HOTELI MAKARSKA d.d.), za iznos od 172.661.908,00 kuna.

Cijelu obavijesti preuzmite u PDF obliku ovdje.