Obavijest o predaji ponude za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju

Objavljeno 16. svibnja 2017.

Obavještavamo da je društvo Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar Riviera) uspostavilo suradnju s društvom PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44 (dalje u tekstu PBZ CO), koje djeluje u svoje ime a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B, te su dana 15. svibnja 2017. godine zajednički predali ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb (otok Hvar).

Cijelu obavijest pročitajte OVDJE.