Obavijest o potvrdi Stečajnog plana društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju

Objavljeno 08. studenog 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar) obavještava da je Trgovački sud u Splitu donio nepravomoćno Rješenje o potvrdi Stečajnog plana za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb (otok Hvar). Stečajni plan je prihvaćen na Skupštini vjerovnika održanoj dana 8. studenog 2018. godine a sačinjen je slijedom zajedničke ponude Valamara i PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, koje djeluje u svoje ime a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44 (dalje u tekstu: PBZ CO).

Rješenje Trgovačkog suda u Splitu o potvrdi Stečajnog plana biti će objavljeno na e-oglasnoj ploči sudova sukladno odredbama Stečajnog zakona.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.