Obavijest o pokretanju postupka pripajanja društva Puntižela d.o.o., Pula

Objavljeno 06. veljače 2017.

Uprava društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, pokrenula je postupak pripajanja društva PUNTIŽELA d.o.o. sa sjedištem u Puli, Puntižela 155 (dalje u tekstu: Puntižela) u kojem Valamar Riviera drži 42.673 poslovna udjela koji čine 100% temeljnog kapitala, s ciljem daljnje racionalizacije i pospješenja operativne efikasnosti poslovanja. Postupak pripajanja provest će se tijekom prvog polugodišta ove godine sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ujedno, polazeći od pokrenutog postupka pripajanja društva Puntižela i prethodno objavljenog okončanja postupka preuzimanja društva IMPERIAL d.d., Rab (dalje u tekstu: Imperial), objavljenim i najavljenim investicijama za 2017. godinu u iznosu od 873 milijuna kuna te početnih stanja bookinga s emitivnih tržišta, poslovnim planom za 2017. godinu Valamar Riviera si je postavila za cilj ostvarenje ukupnog konsolidiranog operativnog neto prihoda bez Imperijala od 1,57 milijardi kuna (što predstavlja ciljani rast od 7% u odnosu na 2016. godinu), a s Imperijalom i njegovim privremenim poslovnim planom (koji će se revidirati tijekom travnja 2017. godine) 1,69 milijardi kuna.

S obzirom na pretežito sezonsko poslovanje te sukladno svojoj dosadašnjoj praksi, Valamar Riviera će u listopadu ove godine objaviti očekivani raspon konsolidiranih poslovnih prihoda i EBITDA-e za 2017. godinu, kao i odstupanja u odnosu na postavljene ciljeve.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.