Obavijest o pokretanju postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara društva Hoteli Baška d.d.

Objavljeno 13. kolovoza 2015.

VALAMAR RIVIERA d.d., koja je glavni dioničar koji zajedno sa svojim ovisnim društvima VALA BAŠĆANSKA d.o.o., MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. i BAŠKATURIST d.o.o. drži ukupno 256.027 (dvijestopedesetšest tisuća dvadesetsedam) redovnih dionica društva HOTELI BAŠKA d.d. sa sjedištem u Baški, Geistlicha Emila 39, OIB: 07008253173, što predstavlja 95,35% ukupnog broja dionica, donijela je odluku o pokretanju postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara društva Hoteli Baška d.d. sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pokrenuti postupak očekuje se okončati do kraja ove godine.