Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (22-12-15)

Objavljeno 22. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 21.12.2015. godine otpustilo 22.709 vlastitih dionica što predstavlja 0,0180% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 1.313.742 vlastitih dionica, što predstavlja 1,0424% temeljnog kapitala Društva.