Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A)

Objavljeno 03. srpnja 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30.06.2017. godine otpustilo 18.669 vlastitih dionica što predstavlja 0,0148% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 1.794.451 vlastitih dionica, što predstavlja 1,4238% temeljnog kapitala Društva.

PDF preuzmite ovdje.