Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (01-06-12)

Objavljeno 01. lipnja 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je dana 30. svibnja 2012. godine otpustilo 46.060 vlastitih dionica što predstavlja 0,043230% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 335.214 vlastitih dionica, što predstavlja 0,314618% temeljnog kapitala Društva.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.