Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica

Objavljeno 31. svibnja 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 29.05.2017. godine otpustilo 24.182 vlastitih dionica što predstavlja 0,0191% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 1.813.120 vlastitih dionica, što predstavlja 1,43866% temeljnog kapitala Društva.

PDF preuzmite ovdje.